بازار کار و پروژه های میکروسافت


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نرم افزار ارسال تلگرام انبوه
29 اردیبهشت 1396
28,000,000ASP.Net , میکروسافت , Social Engine , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز24روز7ساعت