بازار کار و پروژه های میکروکنترلر


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
شبیه سازی مقاله بوث بهبود یافته
18 اسفند 1395
15,000,000میکروکنترلر , برنامه نویسی تحت ویندوز12روز3ساعت