بازار کار و پروژه های میکروکنترلر


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تبدیل تصویر دوربین انالوگ به IP یا نمایش روی موبایل
23 فروردین 1396
322,000,000الکترونیک , میکروکنترلر , برنامه نویسی موبایل18روز22ساعت
On Replacing PID Controller with Deep Learning Controller
12 فروردین 1396
24,000,000الگوریتم , داده کاوی , مهندسی , مکاترونیک , میکروکنترلر8روز0ساعت