بازار کار و پروژه های نصب برنامه


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
بنامه ای مثل سیبچه
24 اردیبهشت 1396
3200,000,000نصب برنامه , iPhone , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل19روز3ساعت
صدور پیش فاکتور و اتصال به درگاه بانکی
07 اردیبهشت 1396
618,000,000نصب برنامه , برنامه نویسی تحت وب , برنامه نویسی تحت ویندوز2روز11ساعت