بازار کار و پروژه های نوشتن کتاب


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تبدیل کتاب در فرمت Word و Indesign به EPUB
28 خرداد 1396
5880,000نوشتن کتاب , تایپ , طراحی گرافیک , InDesign , Word 25روز19ساعت
ترجمه کتاب مالی و بورسی
07 خرداد 1396
810,925,000نوشتن کتاب , نوشتن کتاب , تحقیقات مالی , ترجمه , بازارهای مالی4روز6ساعت