بازار کار و پروژه های نوشتن کتاب


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه و تدوین ۱۰ جلد کتاب نیمه تخصصی
24 دى 1395
2668,346,154نوشتن کتاب , ترجمه انگلیسی به فارسی21روز21ساعت
ویرایش متن
10 دى 1395
8982,500نگارش دانشگاهی , وبلاگ , وبلاگ , نوشتن کتاب , ویرایش7روز23ساعت
ترجمه راهنمای ارزیابی برنامه زمانبندی
09 دى 1395
267,826,923نوشتن کتاب , ترجمه انگلیسی به فارسی , تخصص ترجمه در صنایع6روز14ساعت