بازار کار و پروژه های نوشتن کتاب


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نوشتن کتاب
05 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0نوشتن کتاب , eBooks30روز0ساعت
داستان نویسی کودک
05 اسفند 1395
27,500,000نوشتن کتاب30روز0ساعت
پروپزال نویسی ، طرح سازمانی
04 اسفند 1395
56,900,000مقالات , نوشتن کتاب , نوشتن گزارش , پژوهش , نویسندگی فنی28روز19ساعت
تایپ
04 اسفند 1395
56,000,000نوشتن کتاب28روز12ساعت
ساخت ebook یا فایل نوشتاری پسورد دار
03 اسفند 1395
51,050,000نوشتن کتاب , eBooks , PDF , رمزنگاری27روز14ساعت