بازار کار و پروژه های نوشتن گزارش


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
علم قاضی وتاثیر آن در اثبات دعاوی در ایران و فرانسه
06 اسفند 1395
24,500,000نوشتن گزارش29روز12ساعت
حقوق
06 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0نوشتن گزارش29روز12ساعت
حقوق
06 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0نوشتن گزارش29روز12ساعت
حقوق -مطالعه تطبیقی معامله اضطرار و فورس ماژور در
06 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0نوشتن گزارش29روز12ساعت
پروپزال نویسی ، طرح سازمانی
04 اسفند 1395
56,900,000مقالات , نوشتن کتاب , نوشتن گزارش , پژوهش , نویسندگی فنی27روز18ساعت
ترجمه
04 اسفند 1395
15646,667تایپ , نوشتن گزارش , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی27روز9ساعت
تولید محتوا concept
04 اسفند 1395
61,108,333تایپ , ویرایش , نوشتن گزارش , ترجمه , ترجمه فارسی به انگلیسی27روز9ساعت
بررسی کسب و کار سایتهای فریلنسری
04 اسفند 1395
87,800,000نوشتن گزارش , تحقیقات بازار , تجزیه و تحلیل کسب و کار27روز2ساعت
نوشتن رپرتاژ
02 اسفند 1395
42,375,000نوشتن گزارش25روز16ساعت
تهیه محتوا برای سایت و تلگرام
18 بهمن 1395
101,720,000وردپرس , نوشتن گزارش11روز8ساعت
کنترل غیرخطی
11 بهمن 1395
23,250,000نوشتن گزارش , نوشتن گزارش , مهندسی برق4روز10ساعت
تولید محتوای شرکت پردیس مدیران
07 بهمن 1395
97,200,000بازنویسی مقالات , ویرایش , خبرنامه , مطبوعات , نوشتن گزارش17ساعت24دقیقه