بازار کار و پروژه های نوشتن گزارش


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
محتوا نویس مهاجرتی و اعزام دانشجو
31 فروردین 1396
73,285,714مقالات , نوشتن گزارش26روز10ساعت
تولید محتوای خبری بروز برای سایت فناوری اطلاعات و ارتباطات
29 فروردین 1396
1119,500,000خبرنامه , نوشتن گزارش , نویسندگی فنی , ترجمه انگلیسی به فارسی , تخصص ترجمه در کامپیوتر24روز23ساعت
تولید محتوای طنز
27 فروردین 1396
52,540,000مطبوعات , نوشتن گزارش23روز4ساعت
امنیت IoT
26 فروردین 1396
515,000,000نگارش دانشگاهی , مقالات , بازنویسی مقالات , نوشتن گزارش , پژوهش21روز21ساعت
تولید محتوا خبرنامه کوتاه در حوزه برندهای لاکچری مد ولباس
23 فروردین 1396
پیشنهاد دهید- -مقالات , خبرنامه , نوشتن گزارش , پژوهش , ترجمه19روز6ساعت
ترجمه مطالب از سایت های انگلیسی
23 فروردین 1396
18446,296وبلاگ , نوشتن گزارش , نوشتن نقد , ترجمه فارسی به انگلیسی18روز23ساعت
تولید محتوا خبرنامه کوتاه (کپشن) در زمینه خودرو و تکنولوژی
21 فروردین 1396
پیشنهاد دهید- -وبلاگ , پست های انجمن , نوشتن گزارش , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی17روز0ساعت