بازار کار و پروژه های نویسندگی فنی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نويسنده مطلب درموردصنعت فولاد و لوله
03 بهمن 1395
93,455,556بازنویسی مقالات , ویرایش , خبرنامه , نوشتن گزارش , نویسندگی فنی27روز18ساعت
نوشتن، محتوا کاتالوگ، صنعت نفت و گاز
28 دى 1395
245,291,667بازنویسی مقالات , نویسندگی فنی , طراحی بروشور , طراحی کاتالوگ , طراحی صنعتی22روز19ساعت
تولید محتوای با کیفیت برای سایت با موضوع گرافیک و طراحی وب
28 دى 1395
59,280,000مقالات , نویسندگی فنی , ترجمه انگلیسی به فارسی , طراحی گرافیک , طراحی وب سایت22روز5ساعت
ترجمه و تولید محتوا برای وب سایت
13 دى 1395
12,500,000مقالات , وبلاگ , پست های انجمن , نویسندگی فنی , ترجمه انگلیسی به فارسی8روز4ساعت
تهیه محتوا و بازنویسی مقالات
10 دى 1395
5560,000ویرایش , خبرنامه , مطبوعات , نویسندگی فنی , ترجمه انگلیسی به فارسی5روز2ساعت
کارشناس درحوزه متون و قراردادهای حقوقی و بازرگانی بین المللی
07 دى 1395
32,500,000نوشتن گزارش , نویسندگی فنی , قراردادها , سرمایه گذاری , تخصص ترجمه در بازرگانی1روز15ساعت