بازار کار و پروژه های نگارش دانشگاهی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مقاله حقوقی
22 دى 1395
93,194,444نگارش دانشگاهی , مقالات19روز10ساعت
گزارش بررسی و معرفی دانشگاه Stanford
18 دى 1395
پیشنهاد دهید- -نگارش دانشگاهی , داستان , مطبوعات , نوشتن گزارش , نگارش سفرنامه15روز13ساعت
تحلیل آماری و تهیه پرسشنامه
24 دى 1395
78,571,429نگارش دانشگاهی21روز8ساعت
ویرایش متن
10 دى 1395
8982,500نگارش دانشگاهی , وبلاگ , وبلاگ , نوشتن کتاب , ویرایش7روز15ساعت
تمرین ریاضی مهندسی
04 دى 1395
6733,333نگارش دانشگاهی , مهندسی , ریاضیات1روز4ساعت