بازار کار و پروژه های نگارش دانشگاهی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه انگلیسی به فارسی متن مرتبط با مدیریت کسب و کار
07 خرداد 1396
251,096,800نگارش دانشگاهی , مقالات , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی28روز15ساعت
مقایسه دو نمایشنامه
01 خرداد 1396
91,722,222نگارش دانشگاهی , تایپ , داستان , PDF , نوشتن گزارش23روز2ساعت
انجام فرآیند debrazing فیلرهای نقره-مس
01 خرداد 1396
319,333,333نگارش دانشگاهی , تایپ , پاور پوینت , ترجمه انگلیسی به فارسی , مهندسی مواد22روز19ساعت
بازیابی معماری نرم افزار
31 اردیبهشت 1396
پیشنهاد دهید0Java , Software Architecture , نگارش دانشگاهی , مقالات , برنامه نویسی تحت ویندوز22روز1ساعت
کدنویسی متلب(فراابتکاری) صنایع
30 اردیبهشت 1396
33,400,000نگارش دانشگاهی , مقالات , Matlab20روز16ساعت
تبدیل فایل صوتی به متن به صورت دست نویس
19 اردیبهشت 1396
193,657,895نگارش دانشگاهی , نوشتن کتاب , eBooks , غلط گیری , نوشتن سخنرانی9روز15ساعت
یازمند نویسنده حرفه ای و دائم برای سایت (وردپرس)
15 اردیبهشت 1396
15606,667نگارش دانشگاهی , وبلاگ , تایپ , توضیحات محصول , نویسندگی فنی5روز15ساعت
شبیه سازی مقاله
15 اردیبهشت 1396
پیشنهاد دهید0نگارش دانشگاهی , مقالات , Matlab5روز21ساعت