بازار کار و پروژه های نگارش سفرنامه


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
استخدام مترجم و نویسنده جهت سایت گردشگری و ایرانگردی
20 خرداد 1396
2711,555,556نگارش سفرنامه , ترجمه انگلیسی به فارسی , طراحی بروشور , فتوشاپ , جستجو در وب14روز15ساعت