بازار کار و پروژه های نگارش پزشکی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه محتوا در زمینه پزشکی-دارویی
04 خرداد 1396
134,184,615نگارش پزشکی , ویکی , ترجمه انگلیسی به فارسی , تخصص ترجمه در پزشکی27روز13ساعت
تولید محتوای عمومی - بهداشتی، آرایشی و زیبایی
04 خرداد 1396
پیشنهاد دهید- -وبلاگ , نگارش پزشکی , نوشتن نقد , ویکی , ترجمه27روز13ساعت