بازار کار و پروژه های هر چیزی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی و تصویرسازی کتاب های کودکانه
04 اسفند 1395
53,200,000کاریکاتور و کارتون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ , هر چیزی26روز13ساعت
افزودن سه هزار یوزر به کانال تلگرام
02 اسفند 1395
37,500,000هر چیزی24روز20ساعت
نیاز به ادمین فعال بر روی کانل تلگرام فروشگاهی
29 بهمن 1395
51,520,000شبکه اجتماعی , تبلیغات , هر چیزی , بازاریابی تلگرام21روز11ساعت