بازار کار و پروژه های هنر و صنایع دستی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی لوگو و برند کارخانه تولید سیگار
29 فروردین 1396
3721,959,459هنر و صنایع دستی , طراحی مفهومی , طراحی گرافیک , Illustrator , طراحی آرم، لوگو25روز5ساعت