بازار کار و پروژه های هویت شرکت


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی لوگو،لوگوتکست،سربرگ،پاکت،بروشور،کارت ویزیت
30 دى 1395
185,250,000طراحی بروشور , کارت ویزیت , هویت شرکت , طراحی آرم، لوگو , Typography28روز22ساعت