بازار کار و پروژه های ویرایش


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ویرایش فایل ورد ۵۷۰ صفحه ای
21 فروردین 1396
351,107,429ویرایش , Word 17روز0ساعت
تبدیل JPGبه PDF
21 فروردین 1396
30378,333ویرایش , PDF17روز0ساعت
تولید محتوا
20 فروردین 1396
713,842,857بازنویسی مقالات , وبلاگ , ویرایش , خبرنامه , ارسال مقاله16روز4ساعت
جستجو محتوی و بارگزاری در وب سایت
18 فروردین 1396
72,692,857بازنویسی مقالات , تایپ , ویرایش , PDF , جستجو در وب14روز1ساعت
ترجمه متون روان شناسی
18 فروردین 1396
351,662,857ویرایش , ترجمه , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , تخصص ترجمه در روان شناسی13روز22ساعت
ایجاد پست وبلاگ (ورود محتوا)
23 فروردین 1396
711,006,338مقالات , بازنویسی مقالات , وبلاگ , ویرایش , ارسال مقاله19روز6ساعت
نوشتن SOP و آشنایی با روند تکمیل مدارک لازم برای سفارت کاناد
16 فروردین 1396
39,166,667ویرایش , ترجمه , ترجمه فارسی به انگلیسی11روز22ساعت
ویرایش مقاله انگلیسی و گواهی native بودن زبان
15 فروردین 1396
5610,000ویرایش , ترجمه فارسی به انگلیسی , تخصص ترجمه در مدیریت حسابداری11روز5ساعت
ترجمه 200 مقاله مجله ای عمومی مدیریت از انگلیسی به فارسی
06 فروردین 1396
3213,453,125ویرایش , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی2روز1ساعت
پست گذاشتن در یک سایت وردپرسی
04 فروردین 1396
29722,414HTML , وردپرس , وبلاگ , ویرایش , پست های انجمن8ساعت48دقیقه