بازار کار و پروژه های ویرایش


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پست گذاشتن در یک سایت وردپرسی
04 فروردین 1396
14471,429HTML , وردپرس , وبلاگ , ویرایش , پست های انجمن29روز5ساعت
ویرایش لغات دیکشنری تخصصی در اکسل
01 فروردین 1396
104,500,000ویرایش , ویرایش , غلط گیری , Excel , تایپ26روز3ساعت
ویرایش ادبی و نگارشی کتاب
27 اسفند 1395
20870,556ویرایش22روز6ساعت
مقابله متن تایپ شده ی عربی با نسخه اصلی دستنویس
23 اسفند 1395
61,755,761ویرایش18روز3ساعت
ادمینی کانال تلگرامی
23 اسفند 1395
112,245,455ویرایش , پشتیبانی مشتریان , مهندسی برق , بازاریابی اینترنتی , قراردادها17روز22ساعت
ترجمه کتاب کودک بخش چهارم
21 اسفند 1395
201,353,250تایپ , ویرایش , ترجمه , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی16روز2ساعت
ترجمه کتاب کودک بخش سوم
21 اسفند 1395
151,657,667تایپ , ویرایش , ترجمه , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی16روز2ساعت
ترجمه کتاب کودک بخش دوم
21 اسفند 1395
211,445,952تایپ , ویرایش , ترجمه , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی15روز23ساعت
ترجمه کتاب کودک بخش اول
21 اسفند 1395
211,217,381تایپ , ویرایش , ترجمه , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی15روز23ساعت
پیاده سازی و ترجمه و تایپ از روی فایل صوتی
18 اسفند 1395
51,460,000تایپ , ویرایش , غلط گیری , ترجمه انگلیسی به فارسی13روز1ساعت
نویسنده برای سایت موزیک (وردپرس)
11 اسفند 1395
132,331,538تایپ , ویرایش , نوشتن گزارش , ویرایش عکس5روز16ساعت
ادیت ساده فهرست یک کتاب پزشکی که نیازی به تایپ فهرست هم نیست
07 اسفند 1395
16561,250تایپ , ویرایش , طراحی گرافیک2روز4ساعت
ویرایش و صفحه آرایی
07 اسفند 1395
7714,286ویرایش1روز17ساعت