بازار کار و پروژه های ویرایش


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تایپ تحقیق
03 بهمن 1395
2400,000نوشتن کتاب , تایپ , ویرایش29روز18ساعت
تغییر عکسهای نرم افزار رزتااستون
28 دى 1395
110,000,000ویرایش , پردازش داده ها , رمزنگاری25روز12ساعت
برون سپاری تولید محتوای محصول
14 دى 1395
2765,000,000ویرایش , توضیحات محصول , ترجمه انگلیسی به فارسی11روز6ساعت
ویرایش متن
10 دى 1395
8982,500نگارش دانشگاهی , وبلاگ , وبلاگ , نوشتن کتاب , ویرایش7روز15ساعت
تهیه محتوا و بازنویسی مقالات
10 دى 1395
5560,000ویرایش , خبرنامه , مطبوعات , نویسندگی فنی , ترجمه انگلیسی به فارسی7روز14ساعت
درج پست ویژه
07 دى 1395
2300,000وردپرس , مقالات , تایپ , ویرایش4روز12ساعت