بازار کار و پروژه های ویندوز سرور


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مدیریت و بهینه سازی ویندوز سرور
04 اسفند 1395
232,500,000ASP.Net , IIS , امنیت وب , ویندوز سرور , SQL Server28روز14ساعت
ویندوز سرویس جهت ارسال زماندار پیام
02 اسفند 1395
32,500,000C Sharp Programming , ویندوز سرور , برنامه نویسی تحت ویندوز , SQL Server , SQLite26روز17ساعت