بازار کار و پروژه های ویندوز سرور


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
کانفیگ سرور Ikev2 و اتصال به Ibsng
06 اردیبهشت 1396
15,000,000ویندوز سرور , راه اندازی سرور ویندوز , مجازی سازی , OpenSSL , Web Services28روز10ساعت
نصب ویندوز سرور 2012 و کانفیگ و عیب یابی
16 فروردین 1396
92,944,444Active Directory , DNS , ویندوز سرور6روز23ساعت