بازار کار و پروژه های ویندوز سرور


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
باز کردن برنامه های ویندوز از طریق وب
10 اسفند 1395
52,460,000IIS , دسک تاپ ویندوز , ویندوز سرور , برنامه نویسی تحت ویندوز , Web Services7روز10ساعت
مدیریت و بهینه سازی ویندوز سرور
04 اسفند 1395
232,500,000ASP.Net , IIS , امنیت وب , ویندوز سرور , SQL Server1روز10ساعت