بازار کار و پروژه های ویندوز موبایل


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
اپلیکیشن موبایلی
22 اسفند 1395
214,500,000Android , Mobile Phone , ویندوز موبایل , برنامه نویسی موبایل11روز18ساعت
طراحی سایت و اپلیکیشن
16 اسفند 1395
5120,000,000Android , iPhone , Mobile Phone , ویندوز موبایل , برنامه نویسی موبایل6روز5ساعت