بازار کار و پروژه های ویکی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مترجم
04 تير 1396
9383,333وبلاگ , پست های انجمن , نوشتن نقد , ویکی , ترجمه28روز17ساعت
وبلاگ نويس
23 خرداد 1396
835,625,000وبلاگ , وبلاگ , پست های انجمن , نوشتن نقد , ویکی15روز19ساعت
نویسندگی ورد پرس
13 خرداد 1396
82,768,750وبلاگ , پست های انجمن , نوشتن نقد , ویکی5روز19ساعت
بازنویسی و تولید محتوا
12 خرداد 1396
3816,710,526وبلاگ , پست های انجمن , نوشتن نقد , ویکی5روز13ساعت
نویسنده و مترجم موضوع تکنولوژی
11 خرداد 1396
131,438,462وردپرس , نوشتن نقد , ویکی , ترجمه انگلیسی به فارسی , طراحی آرم، لوگو4روز7ساعت