بازار کار و پروژه های پاور پوینت


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه انگليسي به فارسي
05 اسفند 1395
4300,000تایپ , PDF , پاور پوینت , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی28روز14ساعت
پاورپوینت
03 اسفند 1395
27951,481تایپ , ویرایش , پاور پوینت26روز14ساعت