بازار کار و پروژه های پاور پوینت


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مقاله تخصصی فرایند گاز
05 اردیبهشت 1396
3683,333نگارش دانشگاهی , مقالات , مقالات , پاور پوینت , تخصص ترجمه در شیمی28روز4ساعت
مقاله تخصصی شیمی
05 اردیبهشت 1396
2700,000نگارش دانشگاهی , مقالات , پاور پوینت , تخصص ترجمه در شیمی , تخصص ترجمه در نفت، گاز، پتروشیمی28روز4ساعت