بازار کار و پروژه های پردازش داده ها


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
استخراج اطلاعات
02 خرداد 1396
127,816,667ثبت داده ها , پردازش داده ها25روز20ساعت
آلبوم فیلم وعکس صنعتی در اکسس
19 اردیبهشت 1396
35,666,667Microsoft Access , ثبت داده ها , پردازش داده ها , آپلود ویدئو11روز17ساعت
کدنویسی با متلب
15 اردیبهشت 1396
45,475,000پردازش داده ها7روز17ساعت
انجام مطالعات قبل از پروژه
15 اردیبهشت 1396
پیشنهاد دهید- -Android , Mobile Phone , ثبت داده ها , پردازش داده ها , برنامه نویسی موبایل7روز17ساعت