بازار کار و پروژه های پزشکی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تحقیق پیرامون مباحث میکروبیولوژی فرآورده خوراکی
03 فروردین 1396
1300,000پزشکی , سلامت , تغذیه , تخصص ترجمه در کشاورزی و صنایع غذایی28روز17ساعت
تولید محتوای سایت در حوزه ی پزشکی
09 اسفند 1395
61,150,000نگارش پزشکی , پزشکی4روز13ساعت
طراحی اپلیکیشن مدیریت مطب
08 اسفند 1395
416,750,000PHP , Android , Mobile Phone , پزشکی , برنامه نویسی موبایل3روز14ساعت