بازار کار و پروژه های پست های انجمن


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پست گذاشتن در یک سایت وردپرسی
04 فروردین 1396
14471,429HTML , وردپرس , وبلاگ , ویرایش , پست های انجمن29روز5ساعت
تولید محتوا و نویسنده برای وب سایت
03 فروردین 1396
9588,889وبلاگ , پست های انجمن , ترجمه فارسی به انگلیسی27روز18ساعت
نویسندگی سایت
28 اسفند 1395
15913,333وبلاگ , پست های انجمن , نوشتن نقد , ویکی22روز7ساعت
پشتیبانی شبکه اجتماعی
22 اسفند 1395
113,527,273وبلاگ , پست های انجمن , نوشتن نقد , ویکی16روز7ساعت
ایجاد پست وبلاگ در وردپس با رعایت قوانین سئو YOAST
12 اسفند 1395
41,075,000وبلاگ , پست های انجمن , نوشتن نقد , ویکی6روز20ساعت
نویسنده سایت
06 اسفند 1395
10370,000وبلاگ , پست های انجمن , نوشتن نقد , ویکی20ساعت0دقیقه