بازار کار و پروژه های پسیو کاری


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مقاله ای پیرامون راه اندازی اتاق سرور
04 اردیبهشت 1396
54,200,000مقالات , طراحی شبکه , پسیو کاری , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور ویندوز13ساعت9دقیقه