بازار کار و پروژه های پشتیبانی فنی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نرم افزار مکان یابی اعضای خانواده
12 اردیبهشت 1396
1017,900,000طراحی تبلیغات , طراحی گرافیک , پشتیبانی فنی , برنامه نویسی تحت وب , برنامه نویسی موبایل4روز15ساعت