بازار کار و پروژه های پشتیبانی مشتریان


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مدیریت کانال تلگرامی
25 خرداد 1396
222,622,727پشتیبانی مشتریان , آپلود ویدئو , دستیار مجازی , جستجو در وب , مدیریت شبکه های اجتماعی16روز18ساعت
آپدیت سایت اطلاع رسانی و فروشگاه کتاب
09 خرداد 1396
76,642,857ارسال مقاله , ارسال مقاله , پشتیبانی مشتریان , جستجو در وب , تایپ1روز6ساعت