بازار کار و پروژه های پوشش و بسته بندی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ست ساده برای رستوران
25 فروردین 1396
142,242,857طراحی تبلیغات , پوشش و بسته بندی , طراحی گرافیک , Illustrator , فتوشاپ14روز19ساعت