بازار کار و پروژه های پوشش و بسته بندی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نیاز به طراحی لوگو و سلفون یسته بندی
25 خرداد 1396
287,082,143پوشش و بسته بندی , طراحی گرافیک , طراحی آرم، لوگو , فتوشاپ , چاپ17روز5ساعت