بازار کار و پروژه های پژوهش


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تولید محتوا در خصوص خدمات یک وب سایت
11 خرداد 1396
82,912,500وبلاگ , پژوهش , ترجمه انگلیسی به فارسی , تخصص ترجمه در کامپیوتر8روز5ساعت
علمی پژوهشی
09 خرداد 1396
119,409,091مقالات , پژوهش , ارسال مقاله6روز9ساعت
انجام مقاله در حوزه نرم افزار
04 خرداد 1396
47,000,000مقالات , پژوهش1روز16ساعت