بازار کار و پروژه های کارتوگرافی و نقشه ها


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی اینفوگرافیک برای ماهنامه با موضوع ایرانگردی
10 اردیبهشت 1396
181,225,000کارتوگرافی و نقشه ها , طراحی تبلیغات , طراحی مفهومی , طراحی گرافیک , فتوشاپ2روز12ساعت