بازار کار و پروژه های کارت ویزیت


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی کارت ویزیت
28 خرداد 1396
411,014,146طراحی بروشور , کارت ویزیت , کارت ویزیت , طراحی پوستر25روز12ساعت
طراحی بروشور
23 خرداد 1396
231,132,609طراحی بروشور , کارت ویزیت , طراحی پوستر20روز3ساعت
استخدام فوری طراح حرفه ای مسلط به کورل یا ایلیستور
21 خرداد 1396
171,808,824کارت ویزیت , طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ18روز7ساعت
طراحی لوگو،کارت ویزیت و سربرگ برای یک شرکت بازرگانی
20 خرداد 1396
464,597,609کارت ویزیت , طراحی آیکون , طراحی آیکون , طراحی آرم، لوگو17روز12ساعت
طراحی کاتولوگ
16 خرداد 1396
483,564,583طراحی بروشور , کارت ویزیت , طراحی کاتالوگ , طراحی پوستر13روز18ساعت
طراحی بروشور ساده
16 خرداد 1396
30991,667طراحی بروشور , کارت ویزیت , طراحی پوستر13روز9ساعت
طراحی پوستر برای کارگاه آموزشی
07 خرداد 1396
321,257,813طراحی بروشور , کارت ویزیت , طراحی پوستر4روز10ساعت
طراحي لوگو
06 خرداد 1396
431,566,279کارت ویزیت , طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ3روز11ساعت