بازار کار و پروژه های کاریکاتور و کارتون


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی کاراکتر گرافیکی برای یک سایت
20 دى 1395
212,242,857کاریکاتور و کارتون , طراحی آیکون , Illustration , Illustrator , فتوشاپ18روز19ساعت