بازار کار و پروژه های کاریکاتور و کارتون


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ایجاد ۱۰ پروژه انیمیشن و موشن گرافی برای یک سایت تجاری
28 فروردین 1396
139,076,923انیمیشن , کاریکاتور و کارتون , Flash , موشن گرافیک 24روز2ساعت
طراحی پست های اینستاگرام
13 فروردین 1396
9527,778طراحی بنر , کاریکاتور و کارتون , طراحی گرافیک , Illustrator , موشن گرافیک 8روز11ساعت