بازار کار و پروژه های گوگل پلاس


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ساخت اکانت تجاری در لینکدین، توییتر، فیسبوک، گوگل پلاس و...
08 فروردین 1396
64,783,333Facebook , گوگل پلاس , Twitter , Google Maps API , Linkedin3روز22ساعت