بازار کار و پروژه های 3D Animation


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی سه بعدی حرفه ای در محیط unity
03 خرداد 1396
32,500,000Unity 3D , 3D Animation , 3D Modelling29روز14ساعت
موشن گرافیک / انیمیشن 20 ثانیه ای - فوری
19 اردیبهشت 1396
83,812,5003D Animation , After Effects , انیمیشن , طراحی گرافیک , موشن گرافیک 14روز10ساعت
پرینت سه بعدی و عکاسی 360درجه پانورما
16 اردیبهشت 1396
پیشنهاد دهید03D Animation , 3D Modelling , 3DS Max11روز9ساعت