بازار کار و پروژه های 3D Modelling


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ساخت سریال انیمیشن
01 تير 1396
619,666,6673D Animation , 3D Modelling , After Effects , انیمیشن , کاریکاتور و کارتون24روز7ساعت
عکاسی صنعتی
31 خرداد 1396
425,000,0003D Animation , 3D Modelling , 3DS Max23روز5ساعت
مدلسازی سه بعدی برای واقعیت افزوده با تیراژ بالا
28 خرداد 1396
992,222,2223D Animation , 3D Modelling , 3DS Max20روز15ساعت
طراحی غرفه نمایشگاهی سه بعدی با قابلیت حرکت در غرفه
13 خرداد 1396
1121,545,4553D Animation , 3D Modelling , 3DS Max5روز8ساعت
یک پروژه ساده مدار الکتریکی با پرتئوس یا اورکد
11 خرداد 1396
31,333,3333D Modelling3روز9ساعت