بازار کار و پروژه های 3D Rendering


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ساخت مدل های سه بعدی از منوی رستوران با 3D MAX
25 دى 1395
72,050,0003D Animation , 3D Rendering , 3DS Max23روز23ساعت
ساخت مدل سه بعدی از روی سه عکس
13 دى 1395
72,285,7143D Animation , 3D Modelling , 3D Rendering , 3DS Max , طراحی مد12روز0ساعت
طراحی انیمیشن صنعتی
01 دى 1395
1448,428,5713D Animation , 3D Modelling , 3D Rendering , 3DS Max , انیمیشن8ساعت33دقیقه