بازار کار و پروژه های 3DS Max


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پرینت سه بعدی و عکاسی 360درجه پانورما
16 اردیبهشت 1396
پیشنهاد دهید03D Animation , 3D Modelling , 3DS Max11روز9ساعت
طراحی غرفه نمایشگاهی
11 اردیبهشت 1396
142,535,7143D Modelling , 3DS Max , اتوکد6روز13ساعت