بازار کار و پروژه های 3DS Max


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
عکاسی صنعتی
31 خرداد 1396
425,000,0003D Animation , 3D Modelling , 3DS Max23روز5ساعت
مدلسازی سه بعدی برای واقعیت افزوده با تیراژ بالا
28 خرداد 1396
992,222,2223D Animation , 3D Modelling , 3DS Max20روز15ساعت
تولید 1 دقیقه انیمیشن 3 بعدی از روی نمونه
16 خرداد 1396
446,250,0003D Animation , 3DS Max , انیمیشن , خدمات ویدئویی8روز14ساعت
ساخت و تدوین یک تیزر 2 تا 3 دقیقه ای به روش اینفوگرافی
16 خرداد 1396
116,254,5453DS Max , After Effects , Illustrator , فتوشاپ , موشن گرافیک 8روز3ساعت
طراحی غرفه نمایشگاهی سه بعدی با قابلیت حرکت در غرفه
13 خرداد 1396
1121,545,4553D Animation , 3D Modelling , 3DS Max5روز8ساعت