بازار کار و پروژه های Active Directory


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نصب ویندوز سرور 2012 و کانفیگ و عیب یابی
16 فروردین 1396
92,944,444Active Directory , DNS , ویندوز سرور6روز15ساعت