بازار کار و پروژه های After Effects


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ساخت فیلم(تیزر) چند ثانیه برای اول و آخر فیلم آموزشی
11 اسفند 1395
171,170,588After Effects , Illustrator , فتوشاپ , خدمات ویدئویی , صدا گذاری3روز3ساعت
تدوین فیلم های کوتاه
09 اسفند 1395
93,817,4213D Animation , After Effects , ویرایش عکس , فتوشاپ , خدمات ویدئویی1روز3ساعت
تیزر کوتاه 3 - 4 ثانیه ای
08 اسفند 1395
91,004,8013DS Max , After Effects15ساعت2دقیقه