بازار کار و پروژه های Bootstrap


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی قالب سایت
31 اردیبهشت 1396
143,357,143HTML , وردپرس , CSS , Bootstrap28روز18ساعت
استخدادم برنامه نویس php و مسلط به UI
25 اردیبهشت 1396
130,000,000HTML , Laravel , PHP , برنامه نویسی تحت وب , Bootstrap22روز20ساعت
برنامه دسته بندی اطلاعات و نشانه گذاری کتاب
24 اردیبهشت 1396
پیشنهاد دهید0jQuery , Laravel , PHP , برنامه نویسی تحت وب , Bootstrap21روز14ساعت
طراحی قالب سایت
20 اردیبهشت 1396
154,200,000HTML , jQuery , JSP , برنامه نویسی تحت وب , Bootstrap17روز19ساعت
قالب وردپرس مشابه سایت utype.ir
10 اردیبهشت 1396
57,380,000Javascript , PHP , وردپرس , CSS , Bootstrap7روز3ساعت