بازار کار و پروژه های Bootstrap


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی و ساخت سایت با پایتون
05 بهمن 1395
پیشنهاد دهید- -Python , Angular.js , JSON , Microsoft SQL Server , Bootstrap29روز7ساعت
طراحی سمت کلاینت سایت
28 دى 1395
611,498,333HTML5 , CSS , Angular.js , Bootstrap23روز1ساعت
تبدیل PSD به HTML
19 دى 1395
292,241,379HTML5 , Javascript , jQuery , PSD به HTML , Bootstrap14روز1ساعت