بازار کار و پروژه های C++ Programming


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
دانلود از Youtub
07 فروردین 1396
52,700,000C++ Programming , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز29روز14ساعت
هسته پلاک خوان
11 اسفند 1395
835,625,000C++ Programming , Linux3روز7ساعت