بازار کار و پروژه های C Sharp Programming


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
کد نویسی سی شارپ htmlagilitypack کتابخانه
01 فروردین 1396
41,150,000C Sharp Programming , دسک تاپ ویندوز , XML , برنامه نویسی تحت ویندوز28روز16ساعت
طراحی UI برای یک فرم اکسل با html و یا wpf
20 اسفند 1395
92,272,222C Sharp Programming , CSS17روز7ساعت
نرم افزار تحت وب مدیریت ارتباط با مشتری CRM
19 اسفند 1395
842,625,000ASP.Net , C Sharp Programming , برنامه نویسی تحت وب , SQL Server , Bootstrap16روز17ساعت
مجموعه نرم افزار حسابداری و مدیریت فروش و حقوق و دستمزد ...
17 اسفند 1395
11137,272,727C Sharp Programming , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز14روز14ساعت
طراحی GUI تحت ویندوز با نرم افزار C#
17 اسفند 1395
510,900,000C Sharp Programming , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز14روز14ساعت
نرم افزاری ساده برای آزمون تایپ در محیط ویندوز
14 اسفند 1395
152,973,333C Sharp Programming , دسک تاپ ویندوز11روز6ساعت
پیاده سازی بخش ساده ای از API تلگرام
13 اسفند 1395
214,000,000C Sharp Programming , شبکه اجتماعی , برنامه نویسی تحت ویندوز10روز16ساعت
برنامه نویسی ربات
04 اسفند 1395
35,100,000C Sharp Programming , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز1روز5ساعت
Multithread Task in C# برنامه نویسی موازی
03 اسفند 1395
63,208,333ASP.Net , C Sharp Programming , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز5ساعت37دقیقه