بازار کار و پروژه های CMS


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی سایت فروشگاهی از پایه
07 اسفند 1395
310,333,333PHP , Prestashop , فروشگاه , برنامه نویسی تحت وب , CMS29روز12ساعت
ساخت باشگاه همکاران با وردپرس,WHMCS یا...
07 اسفند 1395
120,000,000ASP.Net , PHP , وردپرس , CMS , CRM29روز5ساعت
طراحی سایت حساب داری انبار داری فوری
05 اسفند 1395
613,500,000HTML , PHP , Excel , برنامه نویسی تحت وب , CMS27روز13ساعت
ایجاد دموهای متنوع و زیبا با ویژوال کامپوزر
02 اسفند 1395
41,075,000PHP , وردپرس , برنامه نویسی تحت وب , CMS24روز3ساعت
تغییراتی جزیی در مجنتو و ارائه راهنمایی های ساده
01 اسفند 1395
33,333,333Magento , PHP , فروشگاه , برنامه نویسی تحت وب , CMS22روز23ساعت
طراحی قالب اپن کارت
15 بهمن 1395
پیشنهاد دهید- -AJAX , HTML , HTML5 , MySQL , CMS7روز10ساعت
استخدام برنامه نویس PHP و کارشناس پشتیبانی در شهر رشت
10 بهمن 1395
230,000,000HTML , PHP , برنامه نویسی تحت وب , CMS2روز7ساعت