بازار کار و پروژه های CMS


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
سایت خبری و تحلیلی
03 بهمن 1395
15,000,000HTML , Joomla , Joomla , CSS , CMS29روز19ساعت
توسعه ماژول مجنتو 2.1
20 دى 1395
پیشنهاد دهید- -Magento , PHP , Zend , CMS17روز6ساعت
اضافه كردن سيستم مقايسه محصولات به سايت باي ابزار
07 دى 1395
616,666,667PHP , Prestashop , فروشگاه , برنامه نویسی تحت وب , CMS4روز5ساعت
طراحی یک سایت خاص
04 دى 1395
1612,312,500MySQL , PHP , CSS , برنامه نویسی تحت وب , CMS1روز4ساعت