بازار کار و پروژه های Cloud Computing


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مشاوره و اجرای ارزانترین و سریعترین هاستینگ برای چند سایت
07 اسفند 1395
1500,000Amazon Web Services , Cloud Computing , برنامه نویسی تحت وب9ساعت3دقیقه