بازار کار و پروژه های Codeigniter


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پروژه ای شبیه به آپارات
05 اسفند 1395
640,500,000ASP.Net , Codeigniter , Laravel , PHP , Yii27روز8ساعت
برنامه نویس PHP
05 اسفند 1395
65,000,000Codeigniter , HTML , PHP , برنامه نویسی تحت وب , Bootstrap26روز20ساعت
طراحی سایت مانند udemy و نمونه ایرانی فرانش
26 بهمن 1395
1349,923,077Codeigniter , HTML , PHP , برنامه نویسی تحت وب18روز2ساعت
تکمیل پروژه Codeigniter
19 بهمن 1395
پیشنهاد دهید- -Codeigniter , HTML , PHP , فروشگاه , برنامه نویسی تحت وب10روز19ساعت
ربات تلگرام شبیه Quiz Of Kings
16 بهمن 1395
3- -Codeigniter , MySQL , PHP , Python8روز2ساعت