بازار کار و پروژه های Codeigniter


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
برنامه نویسی php با codeigniter
05 تير 1396
910,722,222Codeigniter , HTML , PHP , CSS , برنامه نویسی تحت وب27روز23ساعت
شمسی سازی اسکریپت Ekattor School Manager
12 خرداد 1396
24,500,000Codeigniter , Javascript , jQuery , برنامه نویسی تحت وب , CMS4روز3ساعت