بازار کار و پروژه های Computer Security


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
بررسی و ارزیابی کارایی و امنیت پروتکلهای گمنامی در اینترنت
31 اردیبهشت 1396
12,000,000Computer Security , مقالات , Internet Security , رمزنگاری , IoT21روز14ساعت
گزارش تست نفوذ فایروال سخت افزاری
23 اردیبهشت 1396
215,500,000Computer Security , امنیت وب , Internet Security13روز14ساعت