بازار کار و پروژه های Database Programming


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پروژه موبایل اپلیکیشن ( وب اپ، اندروید)
23 خرداد 1396
پیشنهاد دهید- -Java , Android , برنامه نویسی تحت وب , برنامه نویسی موبایل , Database Programming15روز11ساعت
طراحی دیتابیس سایت پزشکی ؟
15 خرداد 1396
122,258,333ASP.Net , برنامه نویسی تحت وب , Database Programming8روز8ساعت
رهگیری خرید
08 خرداد 1396
1028,700,000PHP , CMS , Database Programming , Web Services21ساعت53دقیقه