بازار کار و پروژه های Debugging


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تست نفوذ : سایت / نرم افزار ویندوز / نرم افزار اندروید و IOS
10 اردیبهشت 1396
پیشنهاد دهید- -تست نرم افزار , برنامه نویسی تحت ویندوز , SQL Server , Debugging , Growth Hacking7روز20ساعت