بازار کار و پروژه های Django


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
متخصص دیتابیس Sql server
08 اسفند 1395
368,333,333Django , NoSQL Couch and Mongo , SQL Server , Big Data , Microsoft SQL Server29روز12ساعت
ادمین پنل سایت فروشگاهی با Django
07 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0Django , Python , فروشگاه , برنامه نویسی تحت وب , SQLite29روز10ساعت