بازار کار و پروژه های GPS


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
اپلیکیشن موبایل اپل IOS
18 اسفند 1395
1120,000,000Geolocation , iPhone , Mobile Phone , GPS , برنامه نویسی موبایل15روز8ساعت
ساخت سخت افزار و نرم افزار نشان دهنده اطلاعات BTS موبایل
09 اسفند 1395
210,000,000مهندسی برق , الکترونیک , GPS , بی سیم6روز5ساعت