بازار کار و پروژه های Game Development


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی مجموعه بازی های ساده اندروید
11 دى 1395
835,875,000Game Design , Android , برنامه نویسی موبایل , Game Development7روز13ساعت