بازار کار و پروژه های Game Development


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ساخت نوتیفیکیشن آنلاین برای اپ و بازی اندروید در یونیتی
17 بهمن 1395
پیشنهاد دهید0Unity 3D , Android , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , Game Development8روز2ساعت