بازار کار و پروژه های Google Adwords


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
بالا بردن رتبه و سئو سایت معرفی خدمات
28 فروردین 1396
1326,538,462SEO , برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تبلیغات , Google Adwords23روز21ساعت
بررسی سایت از نظر سئو
26 فروردین 1396
83,162,500SEO , برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تبلیغات , Google Adwords22روز7ساعت
اصلاح متون مطابق استانداردهای سئو
25 فروردین 1396
52,790,000SEO , شبکه اجتماعی , برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تبلیغات , Google Adwords21روز5ساعت
سئو سایت و سئو کلمه با رتبه تضمینی
25 فروردین 1396
1227,916,667SEO , تبلیغات , Google Adwords20روز21ساعت
فعالیت سئو بر روی سایت دکوراسیون داخلی
20 فروردین 1396
1317,038,462SEO , برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تبلیغات , Google Adwords16روز4ساعت
پشتیبانی وب سایت و سئو
19 فروردین 1396
169,250,000SEO , برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تبلیغات , Google Adwords14روز21ساعت
افزایش ترافیک سایت مهاجرتی
18 فروردین 1396
1434,142,857SEO , برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تبلیغات , Google Adwords13روز19ساعت