بازار کار و پروژه های Google Website Optimizer


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
بهینه سازی کدها و سرعت سایت وردپرسی و مشاور و مجری سئوی فنی
02 اردیبهشت 1396
73,257,143PHP , SEO , CSS , Google Website Optimizer , LESS/Sass/SCSS28روز3ساعت
بهبود وضعیت وبسایت پنالتی شده
24 فروردین 1396
611,166,667Google Analytics , گوگل باز , SEO , Google Website Optimizer19روز9ساعت