بازار کار و پروژه های Google Website Optimizer


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
انجام seo حرفه ای در مدت زمان معقول
02 تير 1396
1118,409,091SEO , Google Web Toolkit , Google Website Optimizer28روز12ساعت
بهینه سازی سایت SEO
14 خرداد 1396
138,076,923SEO , Google Website Optimizer , Website Management9روز6ساعت
بررسی و ارتقا سئو و رنک الکسا وبسایت
14 خرداد 1396
1310,261,538برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تبلیغات , Google Adwords , Google Website Optimizer9روز5ساعت