بازار کار و پروژه های IIS


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
کانفیگ سرویس ikev2 و ipsec با قابلیت اتصال به IBSng
20 خرداد 1396
42,000,000ASP.Net , IIS , ویندوز سرور , برنامه نویسی تحت ویندوز17روز12ساعت